رسیدگی به شکایت اضطراری چقدر طول می کشد؟

2020-07-09T14:07:19+03:00

پر کردن فرم ما پنج تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. پس از تحویل فرم، اگر شما جزو افراد آسیب‌پذیری بودید که ما می‌توانستیم به شما کمک بکنیم، در عرض یک هفته برای تعیین وقت مکالمه با شما تماس خواهیم گرفت. مصاحبه ما با شما حدودا یک ساعت خواهد بود. تیم حقوقی ما برای تهیه [...]

رسیدگی به شکایت اضطراری چقدر طول می کشد؟2020-07-09T14:07:19+03:00

برای ارائه شکایت به چه مدارکی نیاز دارم؟

2020-08-22T06:28:54+03:00

تیم حقوقی ما برای تشکیل پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا، به مدارکی از سوی شما نیاز دارد. این مدارک بسته به نوع پرونده شما متغیر است. اگر به عنوان مثال یک بیماری جدی دارید که در جزیره قابل درمان نیست، ما برای اثبات این قضیه، به مدارک رسمی پزشکی شما نیاز داریم تا نشان [...]

برای ارائه شکایت به چه مدارکی نیاز دارم؟2020-08-22T06:28:54+03:00
Go to Top