نخستین تیم مشاوران حقوقی «کلینیک حقوق پناهندگان برلین» در ساموس راه‌اندازی شد. با توجه به ارتباطات ما با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین آشنایی ما با پناهجویان و پناهندگان این جزیره، آغاز ارائه خدمات در ساموس امکان‌پذیر بود.

اقدامات اضطراری، روش قانونی موثری است برای این‌که متقاضیان از استانداردهای حداقلی زندگی که حق قانونی آن‌ها است، برخوردار باشند. به همین جهت ما در تلاشیم تا شبکه خود را گسترش بدهیم. ما همواره به دنبال افراد متخصص و سازمان‌های مردم‌ نهاد مستقر در محل هستیم که مایل به پیوستن به «IHaveRights» هستند. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم خدمات خود را در جزایر دیگر از جمله لِسبوس، خیوس، لِروس و کوس ارائه بدهیم.