این ابتکار عمل توسط گروه کوچکی از مشاوران «کلینیک حقوق پناهندگان برلین» به راه افتاده است.

سلب دسترسی به عدالت، تهدیدی برای همگان به شمار می‌رود. ما برای داشتن جامعه‌ای تلاش می‌کنیم که در آن افراد، حتی زمانی که در شرایط ناگواری قرار دارند، همچنان حقوقشان انکارناپذیر و قابل اتکا باشد.