خیر. خدمات تیم حقوقی ما کاملا رایگان است. همه اعضای تیم ما داوطلب هستند. هزینه‌های ثبت درخواست قانونی (از  .طریق تلفن، پست و غیره) از محل بودجه بیرونی تامین می‌شود. روند پرونده در دادگاه نیز رایگان است