پروژه «IHaveRights» یک انجمن به ثبت رسیده است و متعلق به «کلینیک حقوق پناهجویان برلین». این کلینیک در برلین و جزیره ساموس، اطلاعات حقوقی رایگان و مستقل در اختیار پناهجویان و مهاجران قرار می‌دهد.