What we can do

2020-07-09T13:58:18+03:00

پیش از شروع لطفا توجه کنید که چه کارهایی در توان ما هست و قادر به انجام چه کارهایی نیستیم. ...ما می‌توانیم در ارائه درخواست اقدامات اضطراری به دادگاه حقوق بشر اروپا به شما کمک کنیم در جریان دادگاه حقوق بشر اروپا شما را نمایندگی کنیم ضمانت بدهیم [...]

What we can do2020-07-09T13:58:18+03:00

How to fill in the form

2020-08-22T06:31:29+03:00

نحوه پر کردن فرم پر کردن فرم به شما این امکان را می‌دهد که ببینید آیا در زمره افرادی که ما می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم هستید یا نه... در حال حاضر، ما فقط قادر به کمک به گروه خاصی از افراد آسیب‌پذیر هستیم. اگر یکی از این افراد هستید، می‌توانید اطلاعات [...]

How to fill in the form2020-08-22T06:31:29+03:00
Go to Top