چشم‌انداز

.ما از هر پرونده تصویری با جزئیات کامل و دقیق به دادگاه ارائه می‌دهیم

ما عمیقاً به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد داریم که همه انسان‌ها آزاد و از نظر ارزش و حقوق مدنی برابر آفریده شده‌اند. بر همین اساس ما در مواجهه با یکدیگر روحیه همبستگی را جدی می‌گیریم.

به نظر ما روند پناهجوی در اروپا کاملاً مغایر با این آرمان‌هاست: در مرزهای اروپا، پناهجویان در معرض فشارهای غیر قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت رفت و آمد در کمپ‌های دربسته و شرایط تحقیرآمیز زندگی قرار گرفته و از حقوق بشر محروم می‌شوند. و اکنون، در میانه یک بیماری همه گیر جهانی، دولت‌های اروپایی قادر به محافظت از پناهجویان در «کانون‌های پناهجویی» نیستند. به همین جهت پناهجویان در معرض خطرات جدی پزشکی قرار دارند.

ما معتقدیم که این شرایط با حقوق و آزادی‌هایی که کشورهای اروپایی درون مرزهای خود موظف به تضمین آن هستند، مطابق نیست. با این حال، پناهجویان به عدالت دسترسی ندارند، چرا که برای دریافت مشاوره و اخذ نمایندگی قانونی با موانع عملی یا اداری محدودکننده مواجه هستند.
IHaveRights پاسخ ما به این واقعیت غیر قابل قبول است و قصد دارد پا را از این محدودیت‌ها فراتر بگذارد.

ماموریت ما این است

برقراری ارتباط با شما

ما معتقدیم پیش شرط هر حق انسانی، دسترسی به عدالت است.
اگر به دلیل زندگی اجباری در کمپ پناهجویی، به سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی دسترسی ندارید، می‌توانیم از طریق این وب‌سایت با شما در ارتباط باشیم.

مهیا کردن شرایط دسترسی شما به عدالت

ما می‌توانیم به شما حمایت حقوقی ارائه دهیم. اگر حقوق فردی طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده باشد، آن شخص می‌تواند به دادگاه حقوق بشراروپا مراجعه کند. با کمک کارشناسان حقوق بشر ما می‌توانید حقوق خود را از دادگاه حقوق بشر اروپا مطالبه کنید.

ایجاد شبکه

هدف ما ایجاد شبکه ای از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در سراسر اروپا به منظور گردآوری معلومات و تجربه است. از طریق این شبکه می‌خواهیم خدمات خود را بهبود بخشیده و امکانات جدیدی برای گروه‌های مشخص دیگر فراهم کنیم.

فشار بر گروه‌های ذینفع

ما از هر پرونده تصویری جزئی و دقیق به دادگاه ارائه می‌دهیم. هدف ما این است که نشان دهیم شرایط زندگی تحقیرآمیز پناهجویان در «کانون‌های پناهجویی» در یونان یک روند سیستماتیک است. از این طریق قصد داریم گروه‌های ذینفع را تحت فشار قرار داده و به تغییرات اساسی واداریم.

ملاقات با گروه

IHaveRights.eu از سوی گروهی از متخصصان متعهد قانون مهاجرت حمایت می‌شود.
همه آنها به عنوان مشاوران حقوقی کلینیک حقوق پناهندگان در برلین یا ساموس فعال هستند.

Greta Wessing
Greta Wessing
Laura Knobloch
Laura Knobloch
Franziska Schmidt
Franziska Schmidt