وب‌سایت ما طبق قانون ۳۹ دادگاه حقوق بشر و اروپا، به افرادی که نیازمند به حمایت بین‌المللی هستند خدمات رایگان ارائه می‌دهد و در راستای اقدامات اضطراری قانونی وارد عمل می‌شود.