به طور معمول هر کس که معتقد است حقوقش طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است، می‌تواند شکایتش را به دادگاه ارائه کند. این شکایت باید به محض مشاهده مورد تخلف ارائه شود. در عین حال فرد باید از لحاظ جسمی، روحی یا مالی در معرض «خطری واقعی و آسیبی جبران‌ ناپذیر» باشد.

تیم حقوقی ما فقط می‌تواند به افرادی که در کمپ‌های پناهجویان در جزیره ساموس زندگی می کنند، خدمات ارائه کند. طبق تجربه ما، ارسال شکایات اضطراری فقط در خصوص افراد آسیب‌پذیری مانند زنان باردار، افراد زیر سن قانونی، اشخاص کهنسال و افراد دارای شرایط خاص پزشکی به نتیجه می‌رسد.

امیدواریم با همکاری با افراد متخصص و سازمان‌های مردم نهاد حاضر در محل، بتوانیم به افراد بیشتری در این زمینه کمک کنیم.