پر کردن فرم ما پنج تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. پس از تحویل فرم، اگر شما جزو افراد آسیب‌پذیری بودید که ما می‌توانستیم به شما کمک بکنیم، در عرض یک هفته برای تعیین وقت مکالمه با شما تماس خواهیم گرفت. مصاحبه ما با شما حدودا یک ساعت خواهد بود. تیم حقوقی ما برای تهیه درخواست شما حدودا به یک هفته زمان نیاز دارد. سرعت ارسال شکایت به دادگاه بستگی به سرعت دریافت اسناد مورد نیاز از سوی شما دارد. دادگاه نیز معمولا طی دو تا پنج روز در مورد شکایت شما تصمیم‌گیری می‌کند.
.زمان و نحوه واکنش مقامات یونان به دستور دادگاه از کنترل ما خارج است و قابل پیش‌بینی نیست